Dianetika SNV - Test schopnosti

Test Osobnosti

Zistite vaše silné a slabé stránky, kde excelujete a kde práve naopak máte najviac problémov v živote. Oxfordský test schopností™ bol vyvinutý na vykreslenie veľmi presného obrazu charakteristík človeka. Pozostáva z 200 detailných otázok, ktoré sú vyhodnotené počítačom, pričom výsledok je znázornený graf vykresľujúci desať rozdielnych vlastností osobnosti a vzťahov medzi nimi. Výsledky grafu vám budú presne interpretované kvalifikovaným personálom, ktorý vám vysvetlí, čo každý jeden bod znamená ako jednotlivé body medzi sebou súvisia a čo presne znamenajú pre jednotlivé oblasti vášho života. 

people.png graf.jpg

Vyhodnotenie výsledkov testu poskytujeme výhradne osobne, v našom Centre. Inak informácie neposkytujeme. Vyhodnotenie testu robí kvalifikovaný personál.

Inštrukcie

 • Uistite sa, že každej z otázok rozumiete: prečítajte si ju toľko krát, koľko je potrebné. Odpovedajte, prosím, na každú otázku. Ak si nie ste istý ohľadom odpovedí, môžete uviesť svoj názor.
 • Nezastavujte sa príliš dlho pri jednej otázke. Hneď, ako otázku pochopíte zodpovedajte ju a prejdite na ďalšiu.
 • Keď by odpoveď bola iná, ak by ste viac zohľadnili minulosť namiesto prítomnosti, odpovedajte na základe prítomnosti.
 • Na odpoveďovom hárku máte na výber tri stĺpce, do ktorých značíte svoju odpoveď.
  • Stredný stĺpec (M) znamená možno, neistotu, nie jednoznačne áno či nie.
  • Plus (+) znamená prevažne áno alebo rozhodne áno.
  • Mínus (–) znamená prevažne nie alebo rozhodne nie.
 • Svoju odpoveď na otázku vyznačte jasne značkou do krúžku nachádza- júceho sa v tom istom riadku ako číslo otázky a v tom stĺpci, ktorý bude predstavovať vašu odpoveď.

Začiatok testu

+
m
-
1.
Robíte bezmyšlienkovité poznámky a obvinenia, ktoré neskôr ľutujete?
2.
Kým ostatní prepadajú stresu a zmätku, vy zostávate pomerne pokojný?
3.
Listujete si len tak pre zábavu v cestovných poriadkoch, adresároch alebo slovníkoch?
4.
Ak by ste boli požiadaný o rozhodnutie, boli by ste ovplyvnený svojim pozitívnym alebo negatívnym vzťahom k osobe, ktorej by sa to týkalo?
5.
Plánujete mať vo svojej rodine dve alebo menej detí, hoci by vaše zdravie a príjem dovoľovali viac?
6.
Mávate občas šklbanie vo svaloch, aj keď na to nie je žiadny logický dôvod?
7.
Uprednostnili by ste pozíciu, na ktorej by ste nemali zodpovednosť za rozhodovanie?
8.
Je Vaše konanie považované inými ľudmi za nepredvídateľné?
9.
Myslíte si, že by malo byť použitých viac peňazí na sociálne zabezpečenie?
10.
Zaujímate sa vo veľkej miere o iných ľudí?
11.
Je Váš hlas skôr monotónny než premenlivý vo svojej výške?
12.
Nechávate zvyčajne inú osobu, aby začala konverzáciu?
13.
Je pravda, že Vás dokáže ľahko zaujať konverzácia iných ľudí?
14.
Zabránila by Vám v poľovačke či rybačke myšlienka, že spôsobujete bolesť poľovnej zveri, malým zvieratám či rybám?
15.
Správate sa často impulzívne?
16.
Hovoríte pomaly?
17.
Bývate zvyčajne znepokojený ohľadom potreby ochrany svojho zdravia?
18.
Stáva sa, že Vám pri nečakanej udalosti začne šklbať vo svaloch?
19.
Je pravda, že vo svojich požiadavkách na svojich zamestnancov, príbuzných či žiakov ste zvyčajne ohľaduplný?
20.
Myslíte si, že by ste mohli mať správny „bleskový úsudok“?
21.
Trápia Vás stále minulé zlyhania či neúspechy?
22.
Stáva sa Vám, že počas niekoľkých dní bývate veľmi aktívny?
23.
Je pravda, že neznášate, ak sa Vám iní snažia hovoriť, čo máte robiť?
24.
Je pre vás zvyčajne ťažké priznať si vinu a vziať ju na seba?
25.
Je pravda, že máte skôr malý okruh blízkych priateľov namiesto veľkého počtu známych?
26.
Považujete svoj život za neustály boj o prežitie?
27.
Stáva sa, že si často len tak pre zábavu spievate alebo pískate?
28.
Považujú Vás Vaši priatelia za dobrosrdečného?
29.
Je pravda, že by ste príkazy radšej dávali, ako ich prijímali?
30.
Radi ľuďom rozprávate najnovšie klebety o svojich kolegoch?
31.
Dokázali by ste súhlasiť s „prísnou disciplínou“?
32.
Veľmi by Vás znepokojila myšlienka, že by ste museli začať úplne odznova?
33.
Snažíte sa iných rozosmiať alebo spôsobiť, aby sa usmievali?
34.
Považujete za jednoduché vyjadriť svoje emócie?
35.
Zdržíte sa výčitiek, ak sa niekto oneskorí na dohodnuté stretnutie?
36.
Považujú Vás niekedy ostatní za „ničiteľa zábavy“?
37.
Myslíte si, že existujú ľudia, ktorí sú voči Vám určite nepriateľskí a pracujú proti Vám?
38.
Priznali by ste, že ste sa mýlili, len preto, aby „bol pokoj“?
39.
Existuje len málo ľudí, ktorých máte naozaj radi?
40.
Je pravda, že pokiaľ nato nemáte špeciálny dôvod bývate šťastný len zriedka?
41.
Chodíte v spoločnosti (na večierku a pod.) od jedného k druhému?
42.
Robíte rozumné bezpečnostné opatrenia, aby ste sa vyhli nehodám?
43.
Znervózňuje Vás predstava, že by ste mali hovoriť pred ľuďmi?
44.
Ak ste v obchode videli tovar očividne zle označený nižšou cenou než by mala byť, snažili by ste sa daný tovar za túto cenu získať?
45.
Mávate často pocit, že ľudia na Vás pozerajú alebo o Vás rozprávajú za Vaším chrbtom?
46.
Dostávate sa často do problémov?
47.
Existuje niečo konkrétne, čo nenávidíte alebo čoho sa bojíte?
48.
Pri športe dávate radšej prednosť roli diváka než aktívnej účasti?
49.
Považujete za jednoduché byť nestranný?
50.
Máte pri kontakte s ostatnými členmi Vašej rodiny pevne stanovenú úroveň zdvorilého správania?
51.
Dokážete večierok „poriadne roztočiť“?
52.
Kúpili by ste niečo na dlh s nádejou, že neskôr budete schopný dlh splatiť?
53.
Ak sa stane niečo nečakané, ako napríklad nehoda alebonejakárušiváudalosť,mávateneskôrvdôsledku toho nejaké reakcie?
54.
Beriete do úvahy skôr blaho všetkých zúčastnených než svoje vlastné výhody?
55.
Keď počúvate prednášajúceho, mávate občas pocit, že hovorí výhradne k Vám?
56.
Je pravda, že hluk z okolia Vám len zriedka prekáža v sústredení?/div>
57.
Je pravda, že ste zvyčajne informovaný o tom, čo sa okolo Vás deje?
58.
Dokážete si s istotou naplánovať a pracovať na príprave nejakej udalosti šesť mesiacov vopred?
59.
Považujete moderné výkony trestov s „väzením bez mreží“ za odsúdené na zánik?
60.
Máte sklon byť nedbanlivý?
61.
Mávate občas, čeliac životu, pocit, že všetko je nereálne akoby vo sne?
62.
Je pravda, že sa z následkov zlých správ zotavujete rýchlo?
63.
Snažíte sa pri kritizovaní zároveň povzbudzovať?
64.
Považujú Vás bežne za „chladného“?
65.
Myslíte si, že Vaše názory nie sú natoľko dôležité, aby ste ich hovorili iným ľuďom?
66.
Ste si sebou natoľko istý, že tým niekedy znervózňujete ostatných?
67.
„Dávate si pozor“ na veci, ktoré ste požičali priateľom?
68.
Tešíte sa z činností, ktoré ste si sami zvolili?
69.
Má na Vás citovo ladená hudba celkom silný vplyv?
70.
Dokážete niekoho úplne odsúdiť len preto, že je Vašim odporcom alebo protivníkom v nejakom bode vo Vašom vzťahu?
71.
Stáva sa Vám, že si často „sadnete a dumáte“ nad smrťou, chorobou, bolesťou a žiaľom?
72.
Znepokojuje Vás myšlienka na stratu dôstojnosti?
73.
Je pravda, že neustále hromadíte veci, ktoré by sa „mohli niekedy hodiť“?
74.
Boli by ste schopný kritizovať chyby a poukazovať na zlé stránky charakteru alebo práce niekoho iného?
75.
Je pravda, že otvorene obdivujete krásne veci?
76.
Je pravda, že sa občas zbavujete vecí, ktoré Vám, jednoducho povedané, vlastne nepatria?
77.
Keď zdravíte ľudí, robíte tak s nadšením?
78.
Stáva sa Vám, že často uvažujete nad minulými neúspechmi?
79.
Považujú Vás iní niekedy za energického vo svojom konaní alebo v názoroch?
80.
Prijímate kritiku ľahko a bez rozhorčenia?
81.
Stáva sa, že Vás pri oddychu zvyčajne rušia vzdialené zvuky?
82.
Máte sklon byť žiarlivý?
83.
Máte sklon odkladať aktivity a neskôr zisťujete, že je na ne príliš neskoro?
84.
Uprednostňujete pridržiavať sa želaní iných ľudí namiesto toho, aby ste sa usilovali mať to po svojom?
85.
Zdá sa Vám jednoduché pustiť sa do nejakého projektu?
86.
Je pravda, že si hryziete nechty alebo koniec ceruzky?
87.
Stáva sa, že „zdôrazníte“ svoje emócie, len aby ste vytvorili efekt?
88.
Ak by Vaša krajina napadla inú krajinu, cítili by ste sympatie s ľuďmi v tejto krajine, ktorí by z presvedčenia odmietali vojenskú službu?
89.
Existujú nejaké veci týkajúce sa Vašej osoby, na ktoré ste citlivý?
90.
Je pravda, že máte len málo záujmov a aktivít, ktoré ste si sami zvolili?
91.
Stáva sa, že Vám niekedy napadne myšlienka, ktorá Vám potom celé dni nejde z hlavy?
92.
Jete pomaly?
93.
Dokážete mať upokojujúci vplyv, keď ostatní panikária?
94.
Zastavili by ste a zistili by ste či osoba potrebuje pomoc, i keď by Vás o to priamo nepožiadala?
95.
Je pravda, že nadržiavate svojej škole, klubu, tímu atď.?
96.
Snažíte sa platiť svoje dlhy a dodržiavať sľuby, pokiaľ je to možné?
97.
Spávate dobre?
98.
Použili by ste v prípade dieťaťa telesný trest, ak by Vás odmietlo poslúchnuť?
99.
Uprednostňujete pasívnu úlohu v akomkoľvek klube či organizácii, do ktorých patríte?
100.
Ste vo svojom myslení vedecký a logický?
101.
Myslíte si, že súčasná mládež má viac príležitostí než predošlá generácia?
102.
Stáva sa, že vyhadzujete veci a neskôr zisťujete, že ich potrebujete?
103.
Vedeli by ste sa ľahko vzdať nastúpeného smeru, ak by Vám spôsoboval značné množstvo ťažkostí?
104.
Je pravda, že je len niekoľko tém, ktoré Vás naozaj nadchnú?
105.
Je pravda, že len zriedkavo nedôverujete konaniam ostatných?
106.
Stáva sa, že občas uvažujete či na Vás aspoň niekomu naozaj záleží?
107.
Je pravda, že odmietate zodpovednosť, pretože pochybujete o svojej schopnosti ju zvládnuť?
108.
Cítite občas nutkanie opakovane hovoriť nejakú zaujímavú tému alebo pikantnú novinku?
109.
Máte sklon zveličovať oprávnené sťažnosti?
110.
Je pravda, že je Váš výraz v tvári skôr premenlivý než nemenný?
111.
Je pravda, že zvyčajne potrebujete odôvodniť alebo podložiť svoj názor, ktorý ste raz vyjadrili?
112.
Je pravda, že otvorene a úprimne obdivujete krásu iných ľudí?
113.
Bolo by pre Vás skutočne námahou uvažovať o samovražde?
114.
Považujete sa za energického vo svojom postoji k životu?
115.
Mohol by nesúhlas s nejakou osobou ovplyvniť Váš celkový vzťah k nej?
116.
Je pravda, že Vás malé zlyhania trápia len výnimočne?
117.
Mávate občas pocit, že priveľa rozprávate?
118.
Je pravda, že sa často usmievate?
119.
Je ľahké Vás potešiť?
120.
Keby ste sa stretli s priamou opozíciou, snažili by ste sa presadiť svoj názor namiesto toho, aby ste sa podvolili?
121.
Preferovali by ste jazdu namiesto chôdze, aj keby vzdialenosť nebola veľmi veľká?
122.
Stáva sa, že Vás občas vyruší hluk vetra alebo praskanie v dome?
123.
Je pravda, že Váš názor na veci je ovplyvnený tým, že na ne pozeráte z hľadiska Vašich skúseností, zamestnania alebo vzdelania?
124.
Robíte často netaktné prehmaty?
125.
Ste podozrievavý k ľuďom, ktorí Vás žiadajú o požičanie peňazí?
126.
Sú Vaše rozhodnutia ovplyvnené osobnými záujmami?
127.
Dokážete sa vcelku nadchnúť niečím „malým a jednoduchým“?
128.
Stáva sa, že často robíte veci, hoci viete, že Váš vlastný dobrý úsudok Vám hovorí niečo iné?
129.
Schvaľujete rasovú diskrimináciu a triedne rozdiely?
130.
Ste si vedomý akýchkoľvek svojich fyzických zvykov ako poťahovanie vlasov, nosa, uší či podobne?
131.
Ste schopný rýchlo sa prispôsobiť a využiť nové podmienky a situácie, hoci by boli náročné?
132.
Je pravda, že Vás niektoré zvuky znervózňujú?
133
Ak chcete, ste schopný vidieť vec z hľadiska iného človeka?
134
Chodíte do postele skôr podľa toho, ako sa Vám chce než „podľa hodín“?
135
Je pravda, že drobné slabosti v povahe iných ľudí vo Vás vyvolávajú netrpezlivosť?
136
Je pravda, že Vás deti znervózňujú?
137
Ste menej zhovorčivý než Vaši kolegovia?
138
Je pravda, že úlohy vykonávate zvyčajne okamžite a systematicky?
139
Je pravda, že by ste radšej pomohli spolucestu- júcemu sám, namiesto toho, aby ste to prenechali príslušným pracovníkom?
140
Je pravda, že pri hlasovaní hlasujete za rovnakú stranu namiesto toho, aby ste si preštudovali jednotlivých kandidátov a ich programy?
141
Stáva sa, že sa často vraciate k Vašim starým ochoreniam či bolestivým skúsenostiam?
142
Je pravda, že „ste chorý“ z prostredia, ktoré je v neporiadku?
143
Je pravda, že zvyčajne kritizujete film alebo šou, ktorú pozeráte alebo knihu, ktorú čítate?
144
Keď opakujete nejakú zábavnú príhodu, dokážete s ľahkosťou napodobniť originálny štýl alebo dialekt?
145
Myslíte si, že sú Vaše nápady v oblastiach, v ktorých nie ste odborníkom natoľko dôležité, aby ste ich povedali ostatným?
146
Máte sklon upratať neporiadok v domácnosti niekoho iného?
147
Je pravda, že dokážete ľahko prijať porážku bez nutnosti „prehltnúť sklamanie“?
148
Cítite sa často deprimovaný?
149
Stáva sa, že sa v prítomnosti detí začnete ľahko cítiť nesvoj?
150
Ak nie ste schopný niečo urobiť, začnete byť frustrovaný, namiesto toho, aby ste si našli náhradnú činnosť alebo iný systém?
151
Stáva sa, že ste občas úplne neschopný niečoho sa nadšene zúčastniť?
152
Je pravda, že len zriedka vyjadrujete svoje rozhorčenie?
153
Pracujete nárazovo, ste relatívne neaktívny, a potom jeden až dva dni ste prehnane aktívny?
154
Trápi Vás, ak máte pred sebou množstvo nedokončenej práce?
155
Sú ľudia radi vo Vašej spoločnosti?
156
Dovolili by ste inému, aby za Vás doplnil posledné dve slová v krížovke bez toho, aby ste zasahovali?
157
Beriete do úvahy najlepšie vlastnosti väčšiny ľudí a len zriedkavo o nich hovoríte s pohŕdaním?
158
Ste takmer vždy pripravený smiať sa alebo sa usmievať?
159
Ste vo svojom hlase a správaní sa rozhodný a energický?
160
Správate sa vrelo len k blízkym priateľom, ak vôbec?
161
Sú pre Vás Vaše záujmy a oblasti vedomostí natoľko dôležité, že iným veciam venujete len veľmi málo času?
162
Chceli by ste v oblasti svojho bydliska „odštartovať nejakú novú aktivitu“?
163
Urobili by ste nevyhnutné kroky, aby ste usmrtili zviera, a tým ho zbavili bolesti?
164
Je pre Vás jednoduché relaxovať?
165
Cítite len malú dávku ľútosti nad minulými nešťastiami a zlyhaniami?
166
Spôsobuje Vám predstava strachu alebo nepríjemnej predtuchy fyzickú reakciu?
167
Je pravda, že v emocionálnej situácii, ktorej ste zúčastnený, môžete dôverovať rozhodnutiu, ktoré vychádza z Vášho úsudku?
168
Mohol by Vás niekto iný považovať za naozaj aktívneho?
169
Zdá sa Vám ťažké začať pracovať na úlohe, ktorú je potrebné vykonať?
170
Je pravda, že ste proti systému podmienečných trestov pre kriminálnikov?
171
Trávite veľa času zbytočnými obavami?
172
Zdá sa Vám tažko pochopitelné, že iná osoba, s ktorou ste v spore, nedokáže vnímať Vaše hľadisko, a tým s Vami súhlasiť?
173
.Zvládate každodenné problémy života celkom dobre?
174
Hovoríte iným ľuďom zvyčajne pravdu?
175
Radšej by ste čakali, než sa niečo stane, namiesto toho, aby ste to sami zapríčinili?
176
Je pravda, že v pomere k svojmu príjmu míňate peniaze príliš neobmedzene?
177
Boli by ste schopný vziať na seba „predpokladané riziko“ bez toho, aby Vám to spôsobilo priveľa starostí?
178
Ak by ste boli účastníkom menšej dopravnej nehody, postarali by ste sa o to, aby bola napravená každá Vami spôsobená škoda?
179
Je pravda, že Vás iní ľudia komandujú?
180
Je pravda, že v prípade svojich priateľov dokážete prižmúriť oko, zatiaľ čo iných ľudí posudzujete prísnejšie?
181
Je pravda, že často uvažujete o svojej menejcen- nosti?
182
Je pravda, že Vás ľudia pred inými kritizujú?
183
Cítite rozpaky pri vrelých pozdravoch na verejnosti, ako sú bozk, objatie či potľapkanie po pleci?
184
Je pravda, že kvôli želaniam iných často nerobíte to, čo chcete?
185
Stáva sa, že ste občas presvedčený o správnosti svojich názorov na určitú tému, hoci v nej nie ste odborníkom?
186
Stáva sa Vám často, že robíte veľa vecí naraz?
187
Je pravda, že Vaši známi hodnotia Vaše schopnosti vyššie než Vy sami?
188
Je pre Vás odpudzujúca myšlienka na smrť i na čokoľvek, čo by ju pripomínalo?
189
Cítite sa ešte chvíľu rozladený aj potom, čo bol spor vyriešený?
190
Ste vo svojom hlase, postoji a výraze priateľský?
191
Je pravda, že sa Vám život zdá dosť nejasný a neskutočný?
192
Cítite sa často znepokojený ohľadom osudu obetí vojny a politických utečencov?
193
Je pravda, že sa aj „obyčajní známi“ obracajú na Vás s prosbou o pomoc alebo radu vo svojich osobných ťažkostiach?
194
Ak niečo stratíte, napadne Vám, že Vám to „niekto musel ukradnúť alebo stratiť“?
195
Ak by ste si mysleli, že niekto podozrieva Vás alebo Vaše konanie, otvorene by ste si to s ním vyjasnili, namiesto toho, aby ste ho nechali, nech si s tým poradí sám?
196
Mávate občas pocit, že Váš vek je proti Vám (ste príliš mladý alebo príliš starý)?
197
Mávate obdobia pocitov smútku alebo depresie bez očividného dôvodu?
198
Je pravda, že sa často sťažujete na podmienky, ktorým musíte v živote čeliť?
199
Máte sklon skrývať svoje pocity?
200
Myslíte si, že máte veľa blízkych priateľov?
*
*
*
*
*
*

Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Odošli

Ochrana osobných údajov:
V zmysle zákona č.122/2012 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov uvedených pre potreby Centra Dianetiky a Scientológie Spišská Nová Ves, o.z., Zimná 44, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej ako Centrum) prostredníctvom stránky www.dianetikasnv.sk v rámci počítačovej siete internet. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely evidencie dodaných kníh, služieb, a ktorý sa používa na rozposielanie propagačných materiálov Centra a jeho partnerských organizácií v zahraničí. Ďalej súhlasím s tým, že z tohto adresára budem vyradený/á len na základe vlastnej písomnej žiadosti. Tento súhlas udeľujem všetkým nadobúdateľom a spracovávateľom adresára Centra, a to na dobu neurčitú.