Vo Vašom živote môžete zmeniť čokoľvek,
prácu, správanie seba aj iných.
Zistíte, že môžete mať peniaze aj úspech.
Zistíte, že sa dokážete zbaviť negatívnych ľudí.


Prineste do života spokojnosť sebe, Vašej rodine a deťom.
Objavte úplne nové znalosti o živote!

Čo je DIANETIKA?

(z gréckeho slova dia – skrz a nous – myseľ alebo duša) je veda o mysli.
I keď je oveľa jednoduchšia ako fyzika alebo chémia, presnosťou svojich zákonov je s nimi porovnateľná a má podstatne vyššiu úroveň užitočnosti.
Bol objavený skrytý zdroj všetkých psychosomatických chorôb a ľudských odchýliek od racionálnosti a boli vyvinuté zručnosti, ktoré ich bez rozdielu liečia.

Dianetika obsahuje objavy, ktoré boli vyhlásené za významnejšie než objavenie kolesa či ohňa, vďaka čomu si už 50 rokov drží status bestselleru. S viac ako 21 miliónmi výtlačkov je Dianetika nesporne najčítanejšou a najvýznamnejšou knihou o ľudskej mysli, aká bola kedy napísaná.