Dianetika SNV - Študijné hodiny

Študijné hodiny

Pond. podľa dohody
Utorokpodľa dohody
Stredapodľa dohody
Štvrtokpodľa dohody
Piatokod 15:00 do 21:00
Sobotaod 9:00 do 21:00
Nedeľaod 9:00 do 21:00


Možné dohodnúť stretnutie na telefónnom čísle:

0948 600 685
info@dianetikazilina.sk

Pondelok: zatvorené
Utorok: 17:00 - 19:30
        prestávka 19:30 - 20:00
        20:00 - 22:00
Streda: 17:00 - 19:30;
        prestávka 19:30 - 20:00
        20:00 - 22:00
Štvrtok: 17:00 - 19:30;
        prestávka 19:30 - 20:00
        20:00 - 22:00
Piatok: 17:00 - 19:30;
        prestávka 19:30 - 20:00
        20:00 - 22:00
Sobota: 10:00 - 13:00
        prestávka 13:00 - 14:00
        14:00 - 16:30
        prestávka 16:30 - 16:45
        16:45 - 18:30
        prestávka 18:30 - 19:30
        19:30 - 22:00
Nedeľa: 10:00 - 13:00
        prestávka 13:00 - 14:00
        14:00 - 16:30
        prestávka 16:30 - 16:45
        16:45 - 18:30
        prestávka 18:30 - 19:30
        19:30 - 22:00